Kick Exchange Banner

ANKH TV TERMS

XUẤT KHẨU. Điều kiện

Bằng cách truy cập trang web tại https://ankh.tv, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật pháp hiện hành nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu hiện hành.

1a Việc xuất bản tài liệu khiêu dâm không được phép trong cộng đồng của chúng tôi. Cũng như những cảnh khỏa thân hoặc hình ảnh cho mục đích tình dục hoàn toàn. Theo hình phạt loại bỏ các tài liệu và chặn tài khoản liên quan trong các trường hợp tái phát.

Tài khoản 1b được liên kết với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào có thể bị xóa ngay lập tức và dữ liệu sẽ được để lại cho các quan chức thực thi pháp luật để có hành động thích hợp.

1c Người dùng có tiền sử sử dụng ngôn ngữ xúc phạm hoặc phỉ báng chống lại người dùng khác cũng có thể bị cấm tài khoản của họ mà không cần thông báo trước.

1d Người dùng không được tải lên hoặc sử dụng nội dung của bên thứ ba (như ảnh, văn bản, video, âm thanh, trong số những người khác), ngoại trừ với sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu, theo hình phạt xóa nội dung mà không cần thông báo trước và xóa tài khoản được liên kết . Nó được phép chia sẻ nội dung từ các mạng khác, miễn là phù hợp với các điều khoản của mạng khởi tạo và không vi phạm bất kỳ mục nào khác của thuật ngữ này.

1e Người dùng có tiền sử hoạt động SPAM cũng có thể bị cấm tài khoản của họ mà không cần thông báo trước.

XUẤT KHẨU. Giấy phép sử dụng

 1. Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên ANKH TVTrang web chỉ để xem tạm thời, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:
  1. sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  2. sử dụng tài liệu cho bất cứ mục đích thương mại, hoặc cho bất kỳ màn hình hiển thị công cộng (thương mại hoặc phi thương mại);
  3. cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào có trên ANKH TVtrang web của;
  4. loại bỏ bất kỳ quyền tác giả hoặc ký hiệu độc quyền khác từ các vật liệu;
  5. chuyển tài liệu cho người khác hoặc "nhân bản" các tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.
 2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị chấm dứt bởi ANKH TV bất cứ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù ở dạng điện tử hoặc in.

3. Disclaimer

 1. Những tài liệu trên ANKH TVTrang web của được cung cấp trên cơ sở 'như hiện trạng'. ANKH TV không bảo đảm, bày tỏ hoặc ngụ ý, và từ đó từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác.
 2. Hơn nữa, ANKH TV không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có khả năng hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

KHAI THÁC. Hạn chế

Trong mọi trường hợp ANKH TV hoặc các nhà cung cấp của nó chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên ANKH TVTrang web của, ngay cả khi ANKH TV hoặc một ANKH TV đại diện có thẩm quyền đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số luật không cho phép giới hạn bảo hành ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

KHAI THÁC. Độ chính xác của vật liệu

Các tài liệu xuất hiện trên ANKH TVTrang web của có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc nhiếp ảnh. ANKH TV không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. ANKH TV có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên ANKH TV không thực hiện bất kỳ cam kết cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

ANKH TV đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết đến trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi ANKH TV của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết như vậy đều có nguy cơ của người dùng.

7. Sửa đổi

ANKH TV có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này.

8. Luật

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của BR và bạn không thể từ chối nộp lên cơ quan tài phán độc quyền của các tòa án tại Bang hoặc địa điểm đó.

DutchEnglishFrenchGermanJapanesePortugueseRussianSpanish