WASP Dominator

W.A.S.P. Dominator Album Playlist

Người thống trị theo dõi tất cả các bản nhạc của Blackie Lawless, Mercy, - 4:49, Long Long, Long Way to Go - 3: 15 Hãy đưa tôi lên - 4:33 - 4:39 Hồi Thiên 's phước lành - 7:14 giáo viên giáo dục - 5:22 Mạnh Thiên hung trong màu đen (Tái hiện) Hồi - 5:01 Giao dịch với quỷ Quỷ - 3:13 [đá]

WASP Dominator

W.A.S.P. Heavens Hung in Black

Trời cao Hùng mặc đồ đen Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không còn đôi cánh nữa. Tôi không thể chịu đựng được nữa màu đen Tôi không thể lấy nữa. Tường của chúng tôi màu đen và chảy máu. Tôi không thể lấy [V]]

Hà LanKhóa họcTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng NhậtBồ Đào Nhangười NgaTiếng Tây Ban Nha