Thập tự quân Saxon

Saxon – Crusader Playlist

Danh sách bản nhạc của Saxon - Crusader Tất cả các bản nhạc được viết bởi Saxon, trừ khi có ghi chú. Bên 1 Số Tiêu đề Nhà văn (s) Chiều dài 1. Thời gian của Thập tự quân Mở đầu 1:05 2. Hồi giáo Thập tự giá 6:33 3. Đổi một chút về những gì bạn ưa thích 3:50 4. Đi thuyền đến nước Mỹ 5 : 03 5. Nhật ký cho tôi miễn phí (bìa ngọt) Andy Scott [Mạnh]

Hà LanKhóa họcTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng NhậtBồ Đào Nhangười NgaTiếng Tây Ban Nha