W.A.S.P. Album Babylon

W.A.S.P. Babylon – Crazy

Babylon - Crazy Bạn nhìn tôi và nghĩ rằng bạn muốn tôi. Tình yêu của tôi là một kẻ dối trá. Điều đó được cho là cô đơn Không, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy Không, tôi sẽ không bao giờ Bạn muốn tôi Không, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy bạn sẽ trở thành Nếu bạn muốn tôi Bạn phải điên lên khi nói rằng bạn yêu tôi Không, []

Hà LanKhóa họcTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng NhậtBồ Đào Nhangười NgaTiếng Tây Ban Nha