W.A.S.P. Chết vì thế giới

W.A.S.P. Dying for the World – Black Bone Torso

W.A.S.P. Xương đen Torso Thân xương đen, Thân xương đen Gây ra một vụ tự tử Không có suy nghĩ về nỗi đauTạo ra một vụ tự tử Không có suy nghĩ về sự đau đớn. Tôi đã giết chết một người tử đạo bị đóng đinh ở đó để làm mờ đi tất cả các geek và xiếc quái vật của tôi để giải cứu tôi cho […]

Hà LanKhóa họcTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng NhậtBồ Đào Nhangười NgaTiếng Tây Ban Nha