Jennie Skulander

Jennie Skulander, sinh ra ở Tokoroa, New Zealand, là ca sĩ chính của Devilskin, và cô nổi tiếng với các album We Rise, Be Like the River và Red with the Devilskin. 

Jennie Skulander 01
Jennie Skulander và da quỷ

Danh sách phát Devilkin


Bài viết liên quan đến Jennie Skulander

Thêm vào danh sách phát của tôi

Chưa có tài khoản? Đăng ký

Phiến quân Vic
tác giả: Phiến quân Vic