Hammerfall

Búa trực tiếp Rockpalast 2019

HammerFall là một ban nhạc kim loại nặng của Thụy Điển đến từ Gothenburg, Thụy Điển. Ban nhạc được thành lập vào năm 1993 bởi tay guitar cũ của Cerathial Oath Oscar Dronjak.

Album

 • Vinh quang cho người dũng cảm (1997)
 • Di sản của các vị vua (1998)
 • Bội giáo (2000)
 • Sấm sét màu đỏ thẫm (2002)
 • Chương V: Unbent, Unbowed, Unbroken (2005)
 • Ngưỡng (2006)
 • Không hy sinh, không chiến thắng (2009)
 • Nhiễm (2011)
 • (Cuộc cách mạng (2014)
 • Xây dựng để cuối (2016)
 • Ảnh hưởng (2019)

Hình ảnh

Điểm nổi bật

Thêm vào danh sách phát của tôi

Chưa có tài khoản? Đăng ký

Anubis
tác giả: Anubis

Hồ sơ của tôi