Frozen Crown

Playlist

Vương miện đông lạnh là một ban nhạc kim loại quyền lực đến từ Ý, Milan, Lombardy, được thành lập vào năm 2017, có các thành viên là Alberto Mezzanotte, Federico Mondelli, Filippo Zavattari, Giada Jade Etro và Talia Bellazecca.

Hình ảnh

Điểm nổi bật

Thêm vào danh sách phát của tôi

Chưa có tài khoản? Đăng ký