Deep Purple Purpendicular

Pur Square là album phòng thu thứ mười lăm của ban nhạc rock người Anh Deep Purple. Được phát hành vào năm 1996, đây là album đầu tiên của họ với nghệ sĩ guitar Steve Morse của Dixie Dregs, người đã thay thế Ritchie Blackmore; Blackmore trong khi đó hồi sinh Rainbow và phát hành album Stranger in Us All.


Điểm nổi bật

Thêm vào danh sách phát của tôi

Chưa có tài khoản? Đăng ký

Anubis
tác giả: Anubis

Hồ sơ của tôi